Mater - penderfyniadau

Action Tracking

15/11/2022 - Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y wybodaeth ddiweddaraf ar gamau gweithredu a oedd yn codi o’r cyfarfodydd blaenorol, roedd y rhain i gyd wedi’u cwblhau.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhellion, ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Bill Crease.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.