Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

22/03/2022 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Wrth gyflwyno’r rhaglen gwaith i’r dyfodol i’w hystyried, dywedodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu fod y diweddariad chwarterol Cyflogaeth a Gweithlu wedi cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod mis Mehefin.

 

Cynigodd y Cynghorydd Arnold Woolley yr argymhellion, ac fe’u heiliwyd gan y Cynghorydd Haydn Bateman.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; a

 

(b)       Bod yr Hwyluswyr Trosolwg a Chraffu, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn cael awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.