Mater - penderfyniadau

Action Tracking

22/02/2022 - Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu adroddiad ar gynnydd y camau gweithredu oedd yn codi o’r cyfarfodydd blaenorol.  Yn unol â’r cais, byddai’n cylchredeg copi o’r llythyr a gafodd ei anfon at y Bwrdd Iechyd i’r holl Aelodau. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.