Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

25/01/2022 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Wrth gyflwyno’r rhaglen gwaith i’r dyfodol wedi’i diweddaru i’w hystyried, dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y byddai diweddariad ar y Strategaeth Pobl yn cael ei ychwanegu at agenda mis Ionawr.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom a oedd modd rhannu’r adroddiad ar y Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol, sydd wedi ei restru ar gyfer mis Ionawr â’r Aelodau cyn gynted â’i fod ar gael.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Patrick Heesom a Haydn Bateman.

 

PENDERFYNWYD:  

 

(a)       Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; fel y’i diwygiwyd yn y cyfarfod; a

 

(b)       Bod yr Hwyluswyr Trosolwg a Chraffu, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, wrth i'r angen godi.