Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

28/10/2021 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol i’w hystyried ac i nodi’r newidiadau canlynol:

 

·         Adborth gan y Pwyllgorau Craffu a Throsolwg ar y Gyllideb 2022/23 – cyfarfod mis Hydref.

·         Rhaglen Gyfalaf – cyfarfod mis Tachwedd

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; fel y’i diwygiwyd yn y cyfarfod; a

 

 (b)      Bod Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.