Mater - penderfyniadau

Governance Update and Consultations

15/09/2021 - Governance Update and Consultations

            Mewn perthynas ag adran 4.01 yr adroddiad, nododd Mr Latham y risgiau presennol yn ymwneud â’r Gronfa yn ei chyfanrwydd.Ychwanegodd fod un risg goch ar draws y Gronfa, sy'n risg fuddsoddi mewn perthynas â buddsoddi cyfrifol. Wedi dweud hynny, mae gostyngiad wedi bod mewn sawl maes risg sydd, yn ei farn ef, yn beth cadarnhaol iawn o ystyried yr heriau diweddar fel COVID-19.

 

            Dywedodd Mr Latham pa mor bwysig yw hi i aelodau’r Pwyllgor a’r Bwrdd fynd i sesiynau hyfforddiant a chynadleddau ond roedd yn sylweddoli nad yw hyn bob tro yn bosibl ar y funud ac felly holodd am farn y Pwyllgor a'r Bwrdd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyried a nodi’r diweddariad.