Mater - penderfyniadau

School Modernisation

21/12/2021 - School Modernisation

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf Ysgolion yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru (LlC), Band B.

 

Er mwyn gweld cynnydd gyda’r rhaglen, roedd yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gaffael contractwr (neu gontractwyr) drwy Bartneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru i barhau gyda’r prosiectau arfaethedig yn Ysgol Croes Atti, Y Fflint ac Ysgol Gynradd Drury. Nodwyd y ddau brosiect yng Nghynllun Amlinellol Strategol (CAS) y Cyngor, a chafodd ei gyflwyno i LlC ar gyfer y Rhaglen Fuddsoddi Band B.

 

Croesawodd yr Aelodau’r adroddiad a oedd yn gam sylweddol ymlaen i’r Cyngor gan eu bod yn adeiladu ysgol gynradd Gymreig.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo comisiynu contractwr neu gontractwyr a ffurfio contract dylunio ac adeiladu dau gam ar gyfer prosiectau arfaethedig yn Ysgol Croes Atti, Y Fflint ac Ysgol Gynradd Drury.