Mater - penderfyniadau

Recovery Strategy (Streetscene and Transportation Portfolio)

07/02/2022 - Recovery Strategy (Streetscene and Transportation Portfolio)

            Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) a rhoddodd ddiweddariad rheolaidd ar strategaeth adfer y portffolio a blaenoriaethau adfer yn dilyn y pandemig. Tynnodd sylw at dair o'r naw blaenoriaeth a rhoddodd wybodaeth am oriau gwaith y Gweithlu, cyfleusterau Trin Gwastraff a'r Rhwydwaith Priffyrdd.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Chris Dolphin a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn cefnogi’r cynnydd a wnaed i gefnogi’r Strategaeth Adferiad gan y portffolio Gwasanaethau Stryd a Chludiant.