Mater - penderfyniadau

Treasury Management Strategy 2021/22

01/11/2021 - Treasury Management Strategy 2021/22

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a fydd yn cael ei argymell i’r Cyngor i’w gymeradwyo. Cafodd yr adroddiad ei ystyried yn y Pwyllgor Archwilio ar 27 Ionawr 2021.

 

            Rhoddwyd Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ynghlwm wrth yr adroddiad ac amlinellwyd crynodeb o'r prif bwyntiau yn yr adroddiad.

 

            Roedd yr adroddiad yn cyd-fynd â hyfforddiant a roddwyd i holl Aelodau'r Cyngor ynghylch Rheoli'r Trysorlys ar 9 Rhagfyr 2020.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22 yn cael ei hargymell i’r Cyngor i’w chymeradwyo.