Mater - penderfyniadau

Audit Committee Action Tracking

11/08/2021 - Audit Committee Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Janet Axworthy y dylid cefnogi’r argymhelliad ac fe’i heiliwyd gan Allan Rainford.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.