Mater - penderfyniadau

Audit Committee Action Tracking

17/06/2021 - Audit Committee Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol ddiweddariad ar y camau gweithredu oedd yn codi o gyfarfodydd blaenorol, a dywedodd y byddai’r gweithdy ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn cael ei gynnal ar brynhawn 21 Ebrill 2021.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Paul Johnson a Geoff Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Fod y Pwyllgor yn nodi’r adroddiad ac yn croesawu’r cynnydd a wnaed.