Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

08/10/2021 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol i’w hystyried.

 

Yn dilyn ymholiad gan y Cynghorydd Richard Jones, cytunwyd y byddai diweddariad ar y thema Tlodi yn cael ei gynnwys yn adroddiad monitro canol blwyddyn Cynllun y Cyngor ym mis Rhagfyr. Ar sail hynny, cefnogwyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; fel y cafodd ei amrywio yn y cyfarfod; a

 

 (b)      Bod Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.