Mater - penderfyniadau

Revised Consultation Process for the Progression of Traffic Regulation Orders and Welsh Government Grant Funded Schemes

19/01/2021 - Revised Consultation Process for the Progression of Traffic Regulation Orders and Welsh Government Grant Funded Schemes

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y broses ymgynghori ddiwygiedig sy’n gysylltiedig â chynlluniau cludiant lleol o ganlyniad i’r cyfyngiadau yn dilyn yr argyfwng presennol.

 

Mae’r cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol cyfredol o’r pandemig hwn wedi arwain at bryderon am allu’r Cyngor i gyflawni ei ddyletswydd statudol o ymgynghoriad, y ddau ar gyfer cynlluniau grant blynyddol Llywodraeth Cymru a gweithredu Gorchmynion Rheoleiddio Traffig hefyd. 

 

Mae’r adroddiad yn nodi dull diwygiedig a fyddai'n caniatáu partïon a rhanddeiliaid sydd â diddordeb i gael cyfle i roi sylw a rhoi mewnbwn i ddyluniad y cynllun, cyn ei weithredu.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod y cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgynghori yn ystod y pandemig Covid 19 yn cael eu cydnabod, a bod gweithredu’r broses ymgynghori ar gyfer Cynlluniau Cludo Llywodraeth Cymru 2020/21 yn cael eu cymeradwyo.