Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

26/11/2020 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Wrth gyflwyno’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyfredol ar gyfer ei ystyried, eglurodd y Rheolwr Archwilio Mewnol y newidiadau a wnaed yn sgil canslo cyfarfod mis Mawrth ar ddechrau’r cyfnod argyfwng.

 

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Dunbobbin ac Allan Rainford.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Derbyn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd; ac

 

 (b)      Awdurdodi Rheolwr yr adran Archwilio Mewnol, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.