Mater - penderfyniadau

Action Tracking

26/11/2020 - Action Tracking

Cyflwynodd Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddariad ar gynnydd ar weithredoedd o gyfarfodydd blaenorol. Roedd y mwyafrif wedi cael eu cwblhau ar wahân i’r cynlluniau i gynyddu cyfranogiad Aelodau, a byddai adroddiad yn cael ei dderbyn yn y cyfarfod nesaf.

 

Cafodd cynnig y Cynghorydd Heesom i gefnogi’r adroddiad, yn hytrach na’i dderbyn, ei eilio gan y Cynghorydd Paul Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi’r adroddiad.