Mater - penderfyniadau

Council Plan 2019/20 Quarter 3 Monitoring

11/08/2020 - Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor 2019/20 oedd yn cyflwyno crynodeb o’r cynnydd monitro yn y trydydd chwarter (Hydref i Ragfyr 2019).

 

                        Eglurodd y Prif Weithredwr ei fod yn adroddiad cadarnhaol gyda 89% o’r camau yn gwneud cynnydd da yn ôl yr asesiad a 89% yn debygol o gyflawni’r canlyniad a ddymunwyd. Yn ogystal â hyn, roedd 81% o'r dangosyddion perfformiad wedi'u diwallu neu wedi rhagori ar y targed. Roedd y risgiau yn cael eu rheoli'n llwyddiannus gyda'r mwyafrif yn cael eu hasesu’n risgiau cymedrol (71%) neu’n fân risgiau/risgiau ansylweddol (18%).

 

            PENDERFYNWYD:

 

(a)      Nodi a chefnogi lefelau cynnydd, perfformiad a risg yn adroddiad monitro chwarter tri Cynllun y Cyngor 2019/20; a

 

(b)      Bod y Cabinet wedi eu sicrhau gan gynlluniau a chamau gweithredu i reoli'r broses o gyflawni Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20.