Mater - penderfyniadau

Review of Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM) Policy

11/08/2020 - Review of Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM) Policy

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas adolygiad o’r Adolygiad o’r Polisi Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfeirnod Grym tua’r Ochr (SCRIM) a oedd yn ceisio alinio polisi’r Cyngor gyda chanllawiau Arferion Da Cynnal a Chadw Priffyrdd newydd.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Polisi Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfeirnod Grym tua’r Ochr a Llawlyfr Gweithredol ar gyfer rheoli Ymwrthedd Sgidio ar y Rhwydwaith Priffyrdd Mabwysiedig; a

 

(b)      Cefnogi adolygiad o’r rhwydwaith i ailddosbarthu safleoedd yn dilyn newidiadau i isadeiledd a chyfyngiadau cyflymder lleol.