Mater - penderfyniadau

School Admission Arrangements 2021/22

12/08/2020 - School Admission Arrangements 2021/22

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) adroddiad i ddarparu manylion am ganlyniad yr ymarfer ymgynghori statudol ar drefniadau derbyn ar gyfer mis Medi 2021. Yn ystod y broses ymgynghori, nid oedd unrhyw ysgol wedi gofyn am adolygiad o'u niferoedd derbyn ar gyfer 2021/22. Roedd y trefniadau derbyn cyfredol a nodwyd yn yr adroddiad yn dangos bod mwyafrif dewisiadau rhieni yn parhau i gael eu bodloni.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r trefniadau derbyn arfaethedig ar gyfer 2021/22.