Mater - penderfyniadau

Business Rates – Write Offs

23/04/2020 - Business Rates – Write Offs

            Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad Dileu Ardrethi Busnes

 

            Roedd dyledion dau Ardreth Busnes wedi cael eu hystyried yn anadferadwy gan bod y trethdalwyr cyfradd wedi eu diddymu neu ddim yn masnachu mwyach. O ganlyniad, nid oedd asedau na phosib adfer dyledion yn llwyddiannus a bod angen diddymu, i gyfanswm o £60,260. Y sefydliadau oedd Richmond Investment Properties Ltd (£25,882) a Mr Ryan Corbett, yn masnachu 'Jump 2 It’ (£34,378).

 

            Roedd drwgddyledion unigol dros £25,000 angen cymeradwyaeth y Cabinet i’w diddymu, yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol y Cyngor.

           

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo dileu’r dyledion ardrethi busnes a nodir yn yr adroddiad.