Mater - penderfyniadau

Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21

09/01/2020 - Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2020/21

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Strategol adroddiad ar effeithlonrwydd cyllideb arfaethedig a phwysau costau Cymuned a Menter tra’n cwblhau’r gwaith ar ddewisiadau cyllid corfforaethol a phenderfyniad ar gyllideb Llywodraeth Cymru (LlC).   Roedd LlC wedi cadarnhau yn ddiweddar y byddent yn cyhoeddi cyllideb drafft Cymru ar 16 Rhagfyr gyda’r Setliad Dros Dro yn cael ei gyhoeddi yr un diwrnod.    Rôl y Cyngor fyddai cwblhau’r broses setlo’r gyllideb yn ei gyfarfod yn Ionawr-Mawrth.

 

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Patrick Heesom ei fod yn gobeithio y byddai setliad dros dro buddiol yn dod gan Lywodraeth Cymru.   Roedd yn codi pryderon am unrhyw gynnydd yn y rhagdybiaeth gwaith ar Dreth y Cyngor a dywedodd ei fod yn credu fod llawer o Aelodau yn teimlo na ddylid ystyried unrhyw gynnydd uwch na 5%.  Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd bod 5% yn ffigwr gwaith yn unig gan Lywodraeth Cymru ac nad oedd y Cyngor wedi gwneud penderfyniad ffurfiol ar lefel Treth y Cyngor ar gyfer 2020/21. 

 

Cafodd yr argymhellion o fewn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Ray Hughes a’u heilio gan y Cynghorydd Ron Davies.    

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r cynigion effeithiolrwydd Cymuned a Menter ar gyfer 2020/21; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r pwysau cost Cymuned a Menter a argymhellwyd i’w cynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2020/21.