Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

24/10/2019 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Wrth gyflwyno'r Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol bresennol i’w hystyried, dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y byddai hanner awr yn cael ei neilltuo ar gyfer sesiwn friffio am y model arfarnu newydd.

 

 Soniodd y Prif Weithredwr am y posibilrwydd y byddai angen oedi'r eitem ar Neuadd y Sir tan fis Tachwedd ac efallai y byddai diweddariadau lefel uchel ar safle’r gyllideb genedlaethol ar gael erbyn mis Hydref a Thachwedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei gymeradwyo, gan nodi bod eitemau ar gyfer cyfarfod mis Hydref yn debygol o newid;

 

(b)       Bod diweddariadau lefel uchel am y gyllideb yn cael eu cynnwys ar y rhaglen am y ddau gyfarfod nesaf; a

 

(c)       Bod Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.