Mater - penderfyniadau

Audit Committee Action Tracking

30/07/2020 - Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddaru ar gamau a gododd o gyfarfodydd blaenorol. Byddai’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddyled heb eu casglu’r Bwrdd Iechyd i’r Cyngor yn cael ei rannu â’r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.