Mater - penderfyniadau

Audit Committee Action Tracking

11/02/2020 - Audit Committee Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddaru ar gamau sy’n codi o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Woolley ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.