Mater - penderfyniadau

Audit Committee Action Tracking

29/11/2019 - Audit Committee Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddaru ar gamau a gododd o gyfarfodydd blaenorol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.