Mater - penderfyniadau

Joint Procurement Service Annual Report 2018/19

19/12/2019 - Joint Procurement Service Annual Report 2018/19

Cyflwynodd y Cynghorydd Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Caffael ar y Cyd ar gyfer 2018/29 a oedd yn adrodd ar y gweithgareddau a’r perfformiad yn erbyn y targedau a oedd yn deillio o’r Strategaeth Gaffael.

 

                        Esboniodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) bod Cytundeb Lefel Gwasanaeth a oedd yn llywodraethu’r ffordd yr oedd y gwasanaeth yn cael ei gyflenwi.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cwmpasu holl agweddau’r gwasanaeth, gan gynnwys y gyllideb a strwythur, yn ogystal â pherfformiad yn erbyn ei Ddangosyddion Perfformiad Allweddol. 

 

PENDERFYNWYD:

           

            Y dylid cymeradwyo’r adroddiad blynyddol ar berfformiad a’r camau gweithredu arfaethedig i wella perfformiad, lle byddai angen.