Mater - penderfyniadau

059124 - Full Application - Demolition of Existing Dwelling and Erection of 3 No. Town Houses and Garages and Construction of New Vehicular Access at Parkfield, Llanasa Road, Gronant.

30/05/2019 - 059124 - A - Full Application - Demolition of Existing Dwelling and Erection of 3 No. Town Houses and Garages and Construction of New Vehicular Access at Parkfield, Llanasa Road, Gronant.

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddogion, ar y sail canlynol:

Effaith andwyol y datblygiad ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal a diogelwch priffordd, ddim yn cydymffurfio â pholisïau GEN1a, f ac e.