Mater - penderfyniadau

059428 - Full Application - Erection of a Detached Dwelling and Garage (Retrospective) at The Spinney, Huxleys Lane, Hope

30/05/2019 - 059428 - A - Full Application - Erection of a Detached Dwelling and Garage (Retrospective) at The Spinney, Huxleys Lane, Hope.

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddog, ar y sail canlynol:

Niwed a achosir am ei fod yn edrych drosodd a’r effaith andwyol y mae’r garej yn ei gael ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal.