Mater - penderfyniadau

059431 - Full Application - Erection of Two Storey Extension at 16 Priory Close, Penyffordd.

30/05/2019 - 059431 - A - Full Application - Erection of Two Storey Extension at 16 Priory Close, Penyffordd.

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.