Mater - penderfyniadau

Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19

24/12/2019 - Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19

Cyflwynodd y Prif Swyddog yr adroddiad oedd yn dadansoddi’r perfformiad yn erbyn Dangosyddion Perfformiad y Cynllun Gwella.   Nid oedd yna ddangosyddion perfformiad yn dangos statws coch ar gyfer perfformiad presennol yn erbyn targedau.    

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Martin White a’i eilio gan y Cynghorydd Geoff Collett. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y pwyllgor yn cymeradwyo Adroddiad Monitro Cynllun Diwedd Blwyddyn 2018/19  y Cyngor.