Mater - penderfyniadau

Action Tracking

07/08/2019 - Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol adroddiad â’r wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â’r cynnydd wrth gyflawni camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol, ac roedd y mwyafrif helaeth ohonynt wedi’u cyflawni.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.