Mater - penderfyniadau

Action Tracking

01/07/2019 - Action Tracking

Cyflwynodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi’u cwblhau neu ar y gweill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.