Mater - penderfyniadau

North East Wales Metro Update

11/04/2019 - North East Wales Metro

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) Ian Bushell, Rheolwr Prosiect Metro Gogledd Ddwyrain Cymru i'r pwyllgor ond oherwydd cyfyngiadau amser cynigiwyd gohirio'r adroddiad hwn tan y Flwyddyn Newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cytunodd y Pwyllgor ohirio’r eitem hon hyd nes y cyfarfod nesaf.