Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

09/04/2019 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd y Prif Archwilydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Derbyn y Rhaglen Waith i’r Dyfodol; a

 

 (b)      Awdurdodi Rheolwr yr adran Archwilio Mewnol, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, i amrywio'r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.