Mater - penderfyniadau

Action Tracking

01/05/2019 - Action Tracking

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ar gynnydd y camau gweithredu a oedd yn deillio o gyfarfodydd blaenorol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Y byddai’r adroddiad yn cael ei nodi.