Mater - penderfyniadau

Parliamentary Constituencies Review Outcome

07/12/2018 - Parliamentary Constituencies Review Outcome

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad, er gwybodaeth, sydd yn gosod yr argymhellion yng Nghomisiwn Ffiniau i Gymru ar yr Adolygiad o Etholaethau Seneddol yng Nghymru 2018.

 

Yr argymhelliad i nodi bod yr adroddiad wedi symud gan y Cynghorydd Butler a’i eilio yn briodol.  Wrth gymryd y bleidlais, derbyniwyd y bleidlais.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.