Mater - penderfyniadau

Prudential Indicators - Actuals 2018/19

19/12/2019 - Prudential Indicators - Actuals 2018/19

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad a oedd yn darparu manylion am Ddangosyddion Darbodus gwirioneddol y Cyngor ar gyfer 2018/19 o gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd ar gyfer Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

            I nodi a chymeradwyo’r adroddiad.