Mater - penderfyniadau

Action Tracking

10/01/2019 - Action Tracking

Cyflwynodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddariad ar gynnydd ar weithredoedd o gyfarfodydd blaenorol.  Ar reoli’r risgiau strategol ers cyfarfod mis Mawrth 2018, dywedodd bod cyfarfod cychwynnol wedi ei drefnu ar gyfer 1 Hydref ar gyfer Cadeiryddion ac Is Gadeiryddion er mwyn cytuno ar Gylch Gorchwyl.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraeth) y byddai'r cyfarfod yn mynd i’r afael â’r cwestiwn a godwyd yn flaenorol gan Sally Ellis ar rolau’r Pwyllgorau Archwilio a'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr fod y peirianwaith adrodd olrhain gweithred – oedd yn arf effeithiol ar gyfer y Pwyllgor Archwilio – i’w beilota gyda’r holl bwyllgorau Trosolwg a Chraffu, gan gychwyn gydag Adnoddau Corfforaethol.

 

Mynegodd y Cynghorydd Dolphin ei siom gyda'r diweddariad ysgrifenedig ar gynnydd Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas a ddarparwyd ar ôl y cyfarfod diwethaf.  Gwrthododd y cynnig am ddiweddariad pellach.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.