Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

10/01/2019 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol a dywedodd efallai y byddai angen cyfarfod arbennig i ystyried dewisiadau Cam 1 ar gyfer cyllideb 2019/20, gan ddibynnu ar ganlyniad y gweithdai i Aelodau a fyddai'n cael eu cynnal yn fuan.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol fel y'i cyflwynwyd; ac

 

 (b)      Awdurdodi’r Hwylusydd Trosolwg a Chraffu, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.