Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

01/05/2019 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y Flaenraglen Waith bresennol i’w hystyried.  Cytunwyd ar y newidiadau canlynol:

·         Y byddai’r Cynllun Rheoli Asedau diwygiedig yn cael ei ail-amserlennu ar gyfer Chwarter 3.

·         Y byddai’r Dangosfwrdd o Fesurau yn cael eu hystyried ym mis Ebrill (ar ôl y gweithdy ar 27 Mawrth)

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y byddai’r Flaenraglen Waith, fel y’i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; ac

 

(b)       Y byddai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, yn derbyn yr awdurdod i amrywio’r Flaenraglen Waith rhwng y cyfarfodydd, pe byddai angen.