Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

07/02/2019 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Wrth ystyried y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol, cytunodd y Pwyllgor y byddai’r canlynol yn cael eu trefnu ar gyfer y Flwyddyn Newydd:

 

·         Adroddiad ar amodau benthyca cyfredol a chyfraddau llog, yn dilyn cais yng nghyfarfod diweddar y Cyngor Sir.

·         Adroddiad ar ganol trefi.

·         Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Gweithredu Lleol Digartrefedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; a

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.