Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme (Environment)

25/04/2019 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.  Dywedodd y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 9 Ebrill 2019. 

 

Cytunwyd y byddai eitem ynghylch gostegu traffig yn cael ei chynnwys ar y Rhaglen i’w hystyried yn un o gyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol. 

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei newid; a

 

 (b)      Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.