Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme (Environment)

05/04/2019 - Forward Work Programme (Environment)

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.   Dywedodd y cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau, 26 Chwefror 2019, er mwyn ystyried yr eitemau canlynol:

 

  • Monitro Cynllun y Cyngor Q3
  • Cludiant i'r Ysgol – Llwybrau Peryglus

 

            Eglurodd yr Hwylusydd mai'r bwriad yw cynnal cyfarfod o’r Pwyllgor ar 9 Ebrill, ym Mharc Gwepra, Cei Connah, a bydd hyn yn cael ei gadarnhau i Aelodau ar ôl cytuno.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei newid; a 

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.