Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme (Environment)

14/03/2019 - Forward Work Programme (Environment)

            Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.   

 

Ceisiodd yr Hwylusydd safbwyntiau’r Pwyllgor ar gynnal cyfarfod ychwanegol ym mis Rhagfyr oherwydd y nifer o eitemau a oedd i’w hystyried yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd. Cytunodd yr Aelodau i gynnal cyfarfod ychwanegol ar 11 Rhagfyr i ddechrau am 9am.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei newid; a  

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.