Mater - penderfyniadau

Council Plan 2018/19

25/09/2018 - Council Plan 2018/19

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ynghylch Cynllun y Cyngor 2018/19 a oedd yn amlygu’r amcanion a’r camau gweithredu yng nghyswllt pob un o’r blaenoriaethau, ac yn cyfeirio at faterion cenedlaethol a allai effeithio ar flaenoriaethau’r Cyngor neu atal eu cyflawni. 

 

            Roedd Gweithdy Aelodau a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol wedi herio a chael trosolwg ar y cynnwys, gan gynnwys manylion y targedau a’r cerrig milltir.

 

PENDERFYNWYD:

           

             (a)      Cymeradwyo Cynllun y Cyngor 2018/19 gan argymell bod y Cyngor yn ei

fabwysiadu; ac

 

(b)      Awdurdodi’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, i benderfynu ynghylch ffurf ac arddull y cyhoeddiad gorffenedig.