Mater - penderfyniadau

Treasury Management Strategy 2018/19

09/04/2018 - Treasury Management Strategy 2018/19

Bu i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyno Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 er mwyn ei chymeradwy a’i hargymell gan y Cyngor.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo ac argymell Strategaeth Reoli Trysorlys 2018/19.