Mater - penderfyniadau

Prudential Indicators - Actual 2017/18

11/10/2018 - Prudential Indicators - Actual 2017/18

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid yr adroddiad yngl?n â Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2017/18, a oedd yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2017/18 o gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

 

            Diolchodd y Prif Weithredwr i Paul Vaughan, a fu’n rhoi arweiniad doeth i’r Cyngor wrth gyflenwi yn y swydd dros dro.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad a’i gymeradwyo.