Manylion cyswllt

Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

Cllr Sam Rowlands - Conwy County Borough Council

(Ni roddwyd cyfeiriad)

Cllr Don Milne - Conwy County Borough Council

(Ni roddwyd cyfeiriad)

Councillor Bob Parry - Isle of Anglesey County Council

(Ni roddwyd cyfeiriad)

Cllr Julian Thompson-Hill

(Ni roddwyd cyfeiriad)

Cllr Catrin Wager - Gwynedd County Council

(Ni roddwyd cyfeiriad)

Councillor Richard Dew - Isle of Anglesey County Council

(Ni roddwyd cyfeiriad)

Cllr Brian Jones - Denbighshire County Council

(Ni roddwyd cyfeiriad)

Cllr Dafydd Meurig - Gwynedd Council

(Ni roddwyd cyfeiriad)