Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Margaret Parry-Jones 01352 702427. E-bost: margaret.parry-jones@flintshire.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Committee Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Ffôn: 01352 702427

E-bost: margaret.parry-jones@flintshire.gov.uk

Gwefan: http://www.flintshire.gov.uk