Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Janet Kelly 01352 702301. E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Committee Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Ffôn: 01352 702301

E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Gwefan: http://www.flintshire.gov.uk