Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Ceri Shotton 01352 702305. E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Committee Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Ffôn: 01352 702305

E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Gwefan: http://www.flintshire.gov.uk